Podczas ostatniej, XI sesji Rady Gminy Tomice, która odbyła się 30 listopada br., radni zajmowali się stawkami taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice.

czytaj więcej…

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes