Ogłoszenie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dnia od 27 do 29 marca 2012 r. w miejscowości RADOCZA, strona północna od ul. Jagiellońskiej WYSTĄPIĄ BRAKI DOSTAWY WODY Z POWODU PRAC REMONTOWYCH. Może wystąpić pogorszenie jakości wody.

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zwraca się z prośbą do mieszkańców dokonujących wpłat za wodę poprzez internet lub przelewem bankowym, aby w tytule przelewu podawać numer faktury. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i przyspieszyć proces księgowania wpłat.