Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dnia od 27 do 29 marca 2012 r. w miejscowości RADOCZA, strona północna od ul. Jagiellońskiej WYSTĄPIĄ BRAKI DOSTAWY WODY Z POWODU PRAC REMONTOWYCH. Może wystąpić pogorszenie jakości wody.

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zwraca się z prośbą do mieszkańców dokonujących wpłat za wodę poprzez internet lub przelewem bankowym, aby w tytule przelewu podawać numer faktury. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i przyspieszyć proces księgowania wpłat.

Woda z kranu, jest biaława? I dopiero po kilku sekundach zaczyna robić się przejrzysta począwszy od dna szklanki. Bez obaw!!!
Zjawisko to nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, choć może powodować obawy.
czytaj więcej…

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach planuje w 2012 roku szereg działań inwestycyjnych na terenie poszczególnych sołectw naszej Gminy.Wykaz planowanych przedsięwzięć przedstawiamy w czytaj więcej.
czytaj więcej…

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes