Rozpoczynają się remonty pozimowe na drogach gminnych

W ciągu najbliższych dni na drogach gminnych pojawią się pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego, który rozpoczną ich pozimowe naprawy. Związane one będą z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, z oskardowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją. Wykaz dróg przeznaczonych do remontu w czytaj więcej.

czytaj więcej »

Sprzątanie Gminy z dzikich wysypisk zakończone

Ostatnie kilka tygodni pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach prac interwencyjnych spędzili na likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.Na terenie gminy sołtysi wskazali bardzo wiele dzikich wysypisk – poinformował Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Przemysław Karski. Dzięki tej akcji zebrano łącznie 4.400 kg śmieci, które następnie wywieziono na składowisko odpadów komunalnych do Choczni.