Ogłoszenie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu 20 czerwca br. (środa) w godzinach 7.00-15.00 w miejscowości Witanowice – ulice: Jana Pawła II, Krakowska i Nowy Świat wystąpią braki w dostawie wody z powodu prac remontowych. Może również wystąpić pogorszenie jakości wody.

Ogłoszenie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca w miejscowości RADOCZA, od godz. 10.30 wystąpi pogorszenie lub braki w dostawie wody z powodu awarii na rurociągu tłocznym i uszkodzenia instalacji elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody w Radoczy. W chwili obecnej trwają intensywne prace remontowo-naprawcze.