Ogłoszenie o brakach w dostawie wody

W związku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Witanowice, Gminny Zakład Komunalny informuje, że w dniach 25-26.07.2012 r. w godzinach 9.00-15.00 mogą wystąpić braki w dostawie wody na ulicach: Jana Pawła II i Krakowskiej.

Apel do mieszkańców Radoczy

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Z powodu zmniejszającej się wydajności źródła wody pitnej dla miejscowości Radocza – Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zwraca się z uprzejmą prośbą o oszczędzanie wody, w szczególności w sobotę, niedzielę i w dniach upalnych.

Radocza od 01.07.2012 r. do 01.08.2012 r. NIE POSIADA zastępczego źródła dostawy wody.