Gminny Zakład Komunalny w Tomicach w pierwszej połowie 2012 roku przeprowadził wiele prac na rzecz poprawy sprawności sieci wodociągowej. Wykonanych zostało również wiele innych działań, o którym można przeczytać w prezentowanym sprawozdaniu.
czytaj więcej…