Ogłoszenie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład komunlany w Tomicach zawiadamia, że w dniutrzejszym tj. 11 września, w miejscowości Radocza wystąpi całkowity brak w dostawie wody od godz. 12.00 do godzin wieczornych. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych.

Podpisanie umowy z Rejestrem Dłużników ERIF

Z dniem 29 sierpnia 2012 roku Gminny Zakład komunalny w Tomicach rozpoczął współpracę z Rejestrem Dłużników ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. należącym do Grupy Kapitałowej KRUK.W związku z powyższym informujemy wszystkich odbiorców korzystających z usług oferowanych przez GZK Tomice o możliwości wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników odbiorców zalegających z płatnościami.