Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje o awarii sieci wodociągowej w Witanowicach. Brak wody występuje na przysiółku „Nowy Świat” i ul. Jana Pawła II. W chwili obecnej trwają prace naprawcze.