Pozytywna kontrola WIOŚ

W dniach 20.09 do 26.09 br. odbyła się kontrola oczyszczalni ścieków SBR w Radoczy, przeprowadzona przez Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie. Celem przeprowadzonej kontroli było: ocena przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki ściekowej i sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dot. punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych.

czytaj więcej »