Gminny Zakład Komunalny w Tomicach przeprowadził konserwację zbiorników hydroforowych na Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach, stosując specjalną, przeznaczoną do tego celu, emalię epoksydową RUST-OLEUM. Farba ta posiada atest dopuszczający ją do kontaktu z produktami spożywczymi jak np. woda, mleko, oleje itp.
czytaj więcej…

W dniu „planowanego końca świata” – 12 grudnia br. został przeprowadzony monitoring kanału ściekowego wybudowanego w Radoczy, liczącego 116 mb odcinka kolektora kanalizacyjnego, łączącego oczyszczalnię BIOCLERE, zlokalizowaną w centrum sołectwa, z kolektorem głównym prowadzonym na oczyszczalnię SBR-Radocza.W galerii znajdziecie Państwo zdjęcia z przeprowadzonej kontroli.

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach w dniu 18 listopada 2012 r. otrzymał od Geologa Powiatowego Powiatu Wadowickiego decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem wiertniczym w utworze trzeciorzędowym w miejscowości Radocza na działce nr 413/27. Projekt ten został opracowany przez Pana mgr inż. Michała Potempe.
czytaj więcej…

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes