Gminny Zakład Komunalny włączył się w sprzątanie Skawy

W sobotę (26.04) Gminny Zakład Komunalny w Tomicach przyłączył się do akcji sprzątania Skawy organizowanej przez firmę Kajaki Na Skawie przy współudziale Urzędu Gminy Tomice i Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Nasi pracownicy wywieźli blisko 500 kg śmieci zgromadzonych przez uczestników spływu.
Nie jest to ostatnie przedsięwzięcie realizowane przez GZK. W maju pracownicy publiczni przeprowadzą akcję sprzątania dzikich wysypisk i składowisk śmieci na terenie całej Gminy.