Apel do mieszkańców Gminy

gzk12a00Ze względu na bardzo niski poziom wody w Skawie obniżona jest wydajność ujęć wody dla mieszkańców sołectw: Witanowice, Lgota i Zygodowice. W związku z powyższym apeluje się o ograniczenie zużycia wody wyłączenie do celów sanitarnych i spożywczych.

Apel obowiązuje do odwołania.

Działalność GZK w I półroczu 2013 roku

inwestycje13a00W I połowie 2013 roku w Gminnym Zakładzie Komunalnym uzgodniono 28 warunków wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odebrano do eksploatacji 13 nowych przyłączy. Wyprodukowano łącznie: 169 966 m3 wody pitnej. Odprowadzono 35 703 m3 ścieków oczyszczonych, produkując 2,88 ton s.m. skratek i 20,8 ton s.m. osadów ściekowych, oraz 63,67 ton osadów niestabilnych.
czytaj więcej »