uklad13a00Gminny Zakład Komunalny w Tomicach wprowadza innowacyjne technologie polepszające jakość wody pitnej produkowanej przez GKZ. Skupił się bowiem na unowocześnieniu układu dozującego środek dezynfekcyjny (roztworu podchlorynu sodu NaClO) do wody pitnej.

czytaj więcej…

gzk12a00Z uwagi na awarię sieci wodociągowej w Radoczy, Gminny Zakład Komunalny informuje, że od godz. 11.00 do godz. 15.00 w dniu dzisiejszym (11.10) będą występować braki w dostawie wody na ul. Jagiellońskiej w Radoczy.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

gzk12a00Ze względu na unormowanie się stanu rzeki Skawy, Gminny Zakład Komunalny w Tomicach odwołuje apel dotyczący ograniczenia w zużyciu wody. Jednocześnie wyraża podziękowanie mieszkańcom Gminy za zrozumienie i dostosowanie się do apelu.

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes