gzk12a00Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, iż w związku z wykonywaniem przewiertów sterowanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Radoczy, przez okres najbliższych dwóch tygodni będą występować chwilowe braki w poborze wody (zmniejszone ciśnienie w sieci).

kan_radocza13a00Obecnie prowadzona jest realizacja kolejnego z etapów /zadanie A’cz.1/ budowy kanalizacji sanitarnej w Radoczy. Realizowane prace obejmują odcinek o długość 3,648 km, wzdłuż ul. Piastowskiej od oczyszczalni BIOCLERE do ul. Kwiatowej. Rozpoczęta w październiku bieżącego roku budowa przebiega zgodnie z planem, bez problemów wykonawczych. Nad prawidłową realizacją prac czuwają Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz Projektant.

czytaj więcej…

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes