Ocena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Tomice

kran14a00Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) informuje, że na terenie gminy Tomice w roku 2013 produkcję wody przeznaczonej do spożycia prowadziło przedsiębiorstwo wodociągowe: Gminny Zakład Komunalny, Tomice, 34-100 Wadowice ( wodociąg Witanowice – produkcja wody ok. 730 m3/dobę, wodociąg Woźniki – produkcja wody ok. 94 m3/dobę, wodociąg Radocza – produkcja wody ok. 160 m3/dobę).

czytaj więcej »

Planowana modernizacja SBR w Radoczy

sbr14a00W roku bieżącym rozpoczynają się prace związane z modernizacją gospodarki odpadami na oczyszczalni ścieków SBR- Radocza. Po modernizacji, oczyszczalnia uzyska techniczną możliwość przyjmowania i przetwarzania osadów nadmiernych z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Tomice.

czytaj więcej »