Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w dniu jutrzejszym (21 maja), w wyniku prowadzony prac remontowych, mogą wystąpić braki w dostawie wody w miejscowości Lgota (od budynku b. szkoły do pomnika) w godz. 08.00 – 12.00.

Awaria sieci wodociągowej w Woźnikach

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 08 maja,  z uwagi na awarię sieci wodociągowej, mogą wystąpić braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki od remizy OSP w stronę Zygodowic.