Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

rura14a00Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi węzła rozdzielczego głównej magistrali wodociągowej „Przy Krzyżu Witanowice – Brzeźnica” wystąpią braki w dostawie wody pitnej w miejscowościach: Witanowice – ul. Krakowska, ul. Nowy Świat, ul. Przy Krzyżu (w kierunku Zygodowic), Witanowice – ul. Pagór, ul. Osiczyna, Zygodowice, Gmina Brzeźnica w dniach prowadzenia prac, tj. w dniach 30-31 lipca (środa, czwartek) br. w godzinach od 7:00 do 17:00.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w dniu jutrzejszym (18 lipca), w wyniku prowadzonych prac remontowych, mogą wystąpić braki w dostawie wody w miejscowości Radocza (ul. Jana Pawła II od ul. Słowiańskiej) do godz. 12.00.