Modernizacja gospodarki odpadami na oczyszczalni w Radoczy

mod_sbr14a00Pełną parą idą prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją  gospodarki odpadami. Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy zakłada wykonanie instalacji do odbioru, stabilizacji i neutralizacji odpadów powstających w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Radoczy. Nowo powstała instalacja pozwoli odseparować z całej masy ścieków takie odpady jak m.in. piasek, czy skratki.
czytaj więcej »