Awaria sieci wodociągowej w Radoczy

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada, z uwagi na awarię sieci wodociągowej przy ul. Zielonej spowodowanej budową sieci kanalizacyjnej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza.

Dotychczasowe taryfy utrzymane w roku 2015

gzk12a00Podczas obrad XXXVI sesji radni  Rady Gminy Tomice jednogłośnie przedłużyli do 31 grudnia 2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach. Jednocześnie utrzymali dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków  w wysokości 1,00 zł (netto).