Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 30 lipca w godz. 15.00 – 19.00 z powodu awarii głównej nitki sieci wodociągowej mogą wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Zygodowice.

Ograniczenia w dostawie wody !!! – informacja

woda_brakKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach informuje, że w związku z drastycznym spadkiem wydajności ujęć na rzece Skawie oraz awarią zasilania elektroenergetycznego możliwe jest wystąpienie braków w dostawie wody w miejscowościach: Witanowice, Zygodowice, Lgota oraz w Gminie Brzeźnica. Braki mogą być lokalne lub ciągłe. Mieszkańców, którzy posiadają dostęp do wody bieżącej, prosi się o zachowanie szczególnego umiaru i ograniczenie zużycia wody tylko do celów spożywczych i sanitarnych.

czytaj więcej »

Problemy z wydajnością ujęć na rzece Skawie

woda_brakW związku z drastycznym spadkiem wydajności ujęć na rzece Skawie, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców wody w miejscowościach: Witanowice, Zygodowice, Woźniki, Lgota oraz mieszkańców Gminy Brzeźnica o zachowanie szczególnego umiaru i ograniczenie zużycia wody TYLKO do celów spożywczych i sanitarnych. Sytuacja jest poważna i od postawy mieszkańców oraz ich pomocy i zrozumienia zależy ciągłość dostaw wody !!!
Zawiadomienie to jest ważne od dnia 05 lipca 2015 r. do odwołania.