gzk15a00Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach informuje, że Gminny Zakład Komunalny świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługę wynosi 40,00 zł brutto, w tym 2,96 zł podatku VAT za 1 m3 ścieków.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 18 lutego (czwartek) w godz. 8.00 – 15.00 w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości  Woźniki.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lutego(poniedziałek) do godz. 14.00 w związku z awarią sieci wodociągowej wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Na Wzgórzach.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego (poniedziałek) oraz jutrzejszym tj. 9 lutego (wtorek) w godz. 7.00 – 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w Woźnikach wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki – ul. Wadowicka od cmentarza w stronę Skawy wraz z przyległymi ulicami: ul. Kościelna, ul. Zacisze, ul. Szkolna, ul. Widokowa, ul. Wikliniarza, ul. Kolejowa oraz nieruchomości przyległe.

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes