Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 19 kwietnia (wtorek) w godz. 8.00 – 12.00 w związku z planowaną przebudową hydrantu, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica Piastowska od cmentarza w stronę szkoły.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 08 kwietnia (piątek) w godz. 8.00 – 13.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica: Jagiellońska, ul. Piastowska od kościoła do ul. Jana Pawła II z przyległymi oraz ul. Kolejowa z przyległymi.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 05 kwietnia (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica: Piastowska (od cmentarza) z ulicami przyległymi.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.