Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 17 maja (wtorek) w godz. 8.00 – 12.00 w związku z planowaną przyłączem na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota – ul. Św. Anny.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 04 maja (środa) w godz. 8.00 – 15.00 w związku z planowaną pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – od ul. Wierzbowej do ul. Łęgowej.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.