Zasady postępowania przy podłączaniu domu do kanalizacji sanitarnej

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza. Jednocześnie informuje, iż koszt przyłączenia budynku do sieci sanitarnej w całości pokrywa właściciel posesji co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2.

czytaj więcej »

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 14 czerwca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Na Wzgórzach oraz ul. Jana Pawła II od ul. Słowiańskiej w stronę Graboszyc.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.