Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 30 sierpnia (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki – ul. Wspólna z ul. przyległymi, ul. Słoneczna oraz część ul. Grudki. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 26 sierpnia (piątek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Zygodowice oraz Witanowice – ul. Krakowska (od ul. Pańskiej do ul. Przy Krzyżu).
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.