Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia (czwartek) w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody od godz. 11.00 do czasu usunięcia awarii w miejscowości Radocza na ul. Jana Pawła II (od ul. Słonecznej do granicy z Graboszycami).

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

gzk15a00Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w związku z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tomice i jej jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r. faktury VAT należy wystawiać wg. poniższego wzoru.
czytaj więcej »