Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

gzk15a00Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w związku z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tomice i jej jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r. faktury VAT należy wystawiać wg. poniższego wzoru.

NABYWCA:
Gmina Tomice
34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51
NIP: 551-11-63-935

ODBIORCA:
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51

Adres do korespondencji:
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51