Budynki GZK

Gminny Zakład Komunalny zarządza:

 1) STACJAMI UZDATNIANIA WODY:
                                         – W WITANOWICACH
                                         – W RADOCZY
                                         – W WOŹNIKACH
 

2) OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W RADOCZY