Oczyszczalnie

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W RADOCZY

Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Tomice zlokalizowana jest we Wsi Radocza, przeszła gruntowną modernizację w 2002 r. Powstała nowoczesna oczyszczalnia typu SBR dla 1401 RLM, o przepływie ok. 300 [m3/dobę]. Obecnie oczyszczalnia obsługuje ok. 880 RLM, co stanowi 62 % możliwości produkcyjnych tego obiektu. Oczyszczalnia składa się z dwóch części: mechanicznej i biologicznej. Na część mechaniczną składa się: pompownia sieciowa P1, sito spiralne i Komora Imhoffa.
W pompowni sieciowej P1 zastosowane zostały pompy typu AFP firmy ABS, których zaletą jest system kontra-blok. System ten polega na zastosowaniu tarczy o porowatej strukturze powodującej uszkodzenia struktury materiału zassanego przez pompę w czasie pracy. Komora ssąca oraz tłoczna pompy jest tej samej średnicy Ø 10 cm, co pozwala na przepompowywanie stałych odpadów przenoszonych w ściekach o średnicy ok.10 cm. Stałe odpady nie ulęgają rozdrobnieniu i łatwiej odseparować je na sicie spiralnym. Po odseparowaniu stałych frakcji ścieki surowe przepływają do osadnika Imhoffa, gdzie następuje sedymentacja stałych cząstek flotacyjnych, przenoszonych w ściekach lub powstałych w wyniku rozdrobnienia przez pompy i nie wyłapanych przez sito spiralne. W Imhoffie zachodzi proces wstępnej fermentacja osadu. Prawidłowo pracujący Imhoff redukuje, zawiesinę ogólną, oraz ChZT. Osad z dna Imhoffa grawitacyjne przelewa się do komory fermentacyjnej osadu wstępnego[KFOW]. Czas fermentacji osadu w KFOW trwa zaledwie ok. 47 dni. Następnie osad odwadniany jest na workownicy DRAIMAD 3.
Po oczyszczeniu mechanicznym za pośrednictwem pompowni (P2) ścieki wtłaczane są do reaktora SBR. W których następuje ok. 8 godzinny proces oczyszczania, przy wykorzystaniu technologii niskoobciążeniowego osadu czynnego i drobno-pęcherzykowego napowietrzania. Po zakończeniu procesu ścieki oczyszczone dekantowane są do stawów biologicznych, połączonych ze sobą szeregowo i pełniących rolę dodatkowego sedymentacyjną dla osadu nadmiernego przedostającego się do odpływu, oraz kondensatora wyrównującego skład ścieków oczyszczonych. Następnie ścieki wpływają do odbiornika, którym jest rzeka Skawa.


Blokowy schemat oczyszczalni SBR Radocza

 

Powstający w procesie oczyszczania osad jest odbierany z komory czynnej jako osad nadmierny do komory zagaszania osadu. Komora zagęszczania osadu połączona jest przelewem z komorą SBR. Odbiór osadu z komory czynnej do komory zagęszczania osadu realizowany jest za pośrednictwem przelewu grawitacyjnego. Przelew jest wykonany w postaci fajki, która w trakcie napełniania komory czynnej działa jako grawitacyjny przelew osadu czynnego do komory zagęszczania osadu.
Po napełnieniu komór czynnej, rozpoczyna się proces oczyszczania ścieków.
W komorze czynnej rozpoczyna się proces areobowy, a w komorze zagaszania osadu trwa proces sedymentacji. Końcowym etapem procesu oczyszczania ścieków jest dekantacji, w trakcie której ścieki oczyszczone spuszczane są do stawów biologicznych, a przelew zaczyna działać w druga stronę i woda nadosadowe przelewa się z komory zagęszczania osadu do komory czynnej. Osad zgromadzony w komorze zagęszczania osiąga ko. 3% s.m. Z zagęszczacza osad jest transportowany pompą do odwadniania. Odwadnianie osadu nadmiernego realizowane jest za pośrednictwem urządzenie DRAIMAD 6.