Kontakt

KIEROWNIK GZK – Przemysław Karski
tel. 506-155-549
tel (33) 823-35-98 w.21

1. GZK – BIURO TOMICE (Renata Kołek, Krystyna Galas)
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
poniedziałek – 8.00-16.00
wtorek-piątek – 7.00-15.00
tel (33) 823-35-98 w.19
tel/fax (33) 823-42-80
e-mail: Kierownik- gzk@tomice.pl
e-mail: Biuro – gzktomice@poczta.onet.pl
NIP: 551-21-41-947

2. SUW WITANOWICE
tel. 500-135-875

3. OCZYSZCZALNIA SBR RADOCZA
tel. 506-489-082