Kontakt

KIEROWNIK GZK – Przemysław Karski
tel. 506-155-549
tel. 33 824-42-80

1. GZK – BIURO TOMICE 
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
poniedziałek – 8.00-16.00
wtorek-piątek – 7.00-15.00
tel. 33 823-42-80
e-mail: gzk@tomice.pl
e-mail: Biuro – gzk@tomice.pl

2. OBSŁUGA WODOCIĄGU
tel. 500-135-875

3. OCZYSZCZALNIA SBR RADOCZA
tel. 33 872-87-16

4. OBSŁUGA KANALIZACJI
tel. 506-489-082
tel. 797-913-017