Monitoring wody

Gminny Zakład Komunalny zleca wykonanie analiz jakości wody przeznaczonej do spożycia, oraz bada jakość i skład ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego.

Dopuszczalne wartości poszczególnych parametrów udostępniamy Państwu wraz z wynikami przeprowadzanych analiz.

Analizy przeprowadzane są w zakresie:

monitoring kontrolny – przeprowadzany przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach,

monitoring przeglądowy – realizowany przez EKO-Projekt Pszczyna – wyniki analiz przekazywane są do PPIS w Wadowicach.

 

Monitoring kontrolny
Lp. Miejsce poboru próby Ilość rozprowadzonej wody – orient. (m3/doba) Liczba prób (ilość/rok) Termin poboru
1. SUW Witanowice 892 4 I,IV,VII,X
2. Woźniki (ujęcie) 94 4 I,IV,VII,X
3. Radocza (ujęcie) 158 4 I,IV,VII,X

 

Monitoring przeglądowy
Lp. Miejsce poboru próby Ilość rozprowadzonej wody – orient. (m3/doba) Liczba prób (ilość/rok) Termin poboru
1. SUW Witanowice 892 1 VII
2. SUW Woźniki 94 1 VII
3. SUW Radocza 158 1/2 VII

Ogólna twardość wody jest sumą twardości węglanowej i trwałej. Nazwa „trwałość nietrwała” wynika z faktu, że wodorowęglany są nietrwałe termicznie i podczas ogrzewania przekształcają się do nierozpuszczalnych w wodzie węglanów, które wytrącają się z roztworu (jest to proces odwrotny do rozpuszczania w wodzie skał węglanowych w obecności CO2). Natomiast chlorki, siarczany i azotany sątrwałe i pozostają rónież po przegotowaniu wody.

Wpływ twardości na właściwości wody – twardość wody ma wpływ na jej napięcie powierzchniowe.Czym większe napięcie powierzchniowe wody, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego trudniej jest za jej pomocą czyścić zabrudzone powierzchnie. Twarda woda wymaga stosowania większych ilości mydła, gdyż powoduje wytrącenie trudno rozpuszczalnych soli kwasów tłuszczowych i metali odpowiedzialnych za twardość wody.

Duża nietrwała twardość wody kotłowej stanowi często poważny techniczny problem, gdyż w trakcie wielu procesów technologicznych związanych z podgrzewaniem wody następuje osadzanie się tzw. kamienia kotłowego.

 

Jednostki twardości wody i współczynniki przeliczeniowe

Jednostka mmol (dm3) Mg (CaCO3) (dm3) Niemiecka (n)

Francuska (F)

mmol (dm3) 1 100,08 5,61 10,00
Mg (CaCO3) (dm3) 0,01 1 0,056 0,10
niemiecka (n) 0,278 17,84 1 1,784
francuska (F) 0,10 10,00 0,560 1

 

Twardość ogólna
mmol (dm3) niemiecka (n) Skala twardości
0-0,89 0-5 bardzo miękka
0,89-1,78 5-10 miękka
1,78-2,68 10-15 o średniej twardości
2,68-3,57 15-20 o znacznej twardości
3,57-5,35 20-30 twarda
powyżej 5,35 powyżej 30 bardzo twarda