Monitoring kontrolny

Ujęcie w Witanowicach (data badania: 22.04.2016 r.)

Parametry Wynik Dopuszczalna liczba mikroorganizmów
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 0 0
Liczba Enterokoków w 100 ml 0 0
Liczba Escherichia coli w 100 ml 0 0
Liczba Clostridium perfringens w 100 ml 0
Parametry Jednostki Wynik Dopuszczalne zakresy
Zapach akcept.
Barwa akcept. akceptowalna (15)
Mętność NTU 0,33 1
Odczyn ph w 20C 7,00 6,5-9,5
Przewodność elekt. właściwa w temp. 25C uS/cm 420 2500
Jon amonowy mg/l 0,06 0,50
Azotany mg/l 50
Azotyny mg/l 0,5
Żelazo ug/l <20 200
Mangan ug/l 18 50
Siarczany mg/l 250
Glin mg/l 200
Chlorki mg/l 250
Twardość mg/l 170

 

Ujęcie w Woźnikach (data badania: 22.04.2016 r.)

Parametry Wynik Dopuszczalna liczba mikroorganizmów
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 0 0
Liczba Enterokoków w 100 ml 0 0
Liczba Escherichia coli w 100 ml 0 0
Liczba Clostridium perfringens w 100 ml 0
Parametry Jednostki Wynik Dopuszczalne zakresy
Zapach akcept.
Barwa akcept. akceptowalna (15)
Mętność NTU 0,28 1
Odczyn pH w 20C 7,21 6,5-9,5
Przewodność elekt. właściwa w temp. 25C uS/cm 393 2500
Jon amonowy mg/l 0,06 0,50
Azotany mg/l 50
Azotyny mg/l 0,5
Żelazo ug/l 90 200
Mangan ug/l 20 50
Siarczany mg/l 250
Glin mg/l 200
Chlorki mg/l 250
Twardość mg/l 180

 

Ujęcie w Radoczy (data badania: 22.04.2016 r.)

Parametry Wynik Dopuszczalna liczba mikroorganizmów
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 0 0
Liczba Enterokoków 0 0
Liczba Escherichia coli w 100 ml 0 0
Liczba Clostridium perfringens w 100 ml 0
Parametry Jednostki Wynik Dopuszczalne zakresy
Zapach akcept.
Barwa akcept. akceptowalna (15)
Mętność NTU 0.31 1
Odczyn pH w 20C 7,35 6,5-9,5
Przewodność elekt. właściwa w temp. 25C uS/cm 631 2500
Jon amonowy mg/l 0,06 0,50
Azotany mg/l 50
Azotyny mg/l 0,5
Żelazo ogólne ug/l 90 200
Mangan ug/l 20 50
Siarczany mg/l 250
Glin mg/l 200
Chlorki mg/l 250
Twardość mg/l 180