Monitoring przeglądowy

SUW w Radoczy (data badania: 20.07.2016 r.)

Parametry Wynik Dopuszczalna liczba mikroorganizmów
Suma pestycydów <0,010 0,50
Ogólna liczna mikroorganizmów po 72 h 0 bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml 0 0
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 0 0
Liczba Escherichia coli w 100 ml 0 0
Parametry Jednostki Wynik Wymagania
Odczyn (pH) 7,7 6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 612 2500
Ołów ug/l <4,0 10
Miedź mg/l <0,004 2,0
Sód mg/l 9,2 200
Mangan ug/l <1,0 50
Żelazo ug/l <4,0 200
Ogólny węgiel organiczny mg/l <2,0
Twardość ogólna mg 325 500
Mętność NTU <0,14 1,0
Barwa mgPt/l <5
Smak mgPt/l 2
Zapach TON 1
Chlor wodny mg/l 0,28 0,30
Chlorki mg/l 13
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,1 5,0
Chlorek winylu mg/l <0,20 0,50
Siarczany mg/l 70 250
Fluorki mg/l 0,16 1,5
Azotany mg/l 20 50
Azotyny mg/l <0,066 0,50
Jon amonowy mg/l 0,13 0,50

 

SUW w Witanowicach (data badania: 20.07.2016 r.)

Parametry Wynik Dopuszczalna liczba mikroorganizmów
Suma pestycydów <0,010 0,50
Ogólna liczna mikroorganizmów po 72 h 0 bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml 0 0
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 0 0
Liczba Escherichia coli w 100 ml 0 0
Parametry Jednostki Wynik Dopuszczalne zakresy
Odczyn (pH) 7,4 6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 360 2500
Ołów ug/l <4,0 10
Miedź mg/l 0,019 2,0
Sód mg/l 13 200
Mangan ug/l <1,0 50
Żelazo ug/l <4,0 200
Ogólny węgiel organiczny mg/l <2,0
Twardość ogólna mg 161 500
Mętność NTU 0,12 1,0
Barwa mgPt/l <5
Smak mgPt/l 2
Zapach TON 1
Chlor wodny mg/l 0,27 0,30
Chlorki mg/l 13 250
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,6 5,0
Chlorek winylu mg/l <0,20 0,50
Siarczany mg/l 32 250
Fluorki mg/l  0,11 1,5
Azotany mg/l 5,5 50
Azotyny mg/l <0,066 0,50
Jon amonowy mg/l 0,14 0,50

 

SUW w Woźnikach (data badania: 20.07.2016 r.)

Parametry Wynik Dopuszczalna liczba mikroorganizmów
Suma pestycydów <0,010 0,50
Ogólna liczna mikroorganizmów po 72 h <1 bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe w 100 ml 0 0
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 0 0
Liczba Escherichia coli w 100 ml 0 0
Parametry Jednostki Wynik Wymagania
Odczyn (pH) 7,1 6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 398 2500
Ołów ug/l <4,0 10
Miedź mg/l <0,004 2,0
Sód mg/l 13 200
Mangan ug/l <1,0 50
Żelazo ug/l <4,0 200
Ogólny węgiel organiczny mg/l <2,0
Twardość ogólna mg 187 500
Mętność NTU 0,15 1,0
Barwa mgPt/l <5
Smak mgPt/l 2
Zapach TON 2
Chlor wodny mg/l <0,30 0,30
Chlorki mg/l 12 250
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,0 5,0
Chlorek winylu mg/l <0,20 0,50
Siarczany mg/l 38 250
Fluorki mg/l <0,15 1,5
Azotany mg/l 10 50
Azotyny mg/l <0,066 0,50
Jon amonowy mg/l 0,13 0,50