Wywóz nieczystości

Wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego (szamba)

Obsługa szamb realizowana jest przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach na podstawie umowy. Umowę można podpisać w siedzibie GZK Tomice.

Mieszkańcy, którzy podpisali umowę, mogą zgłaszać wywóz szamba w godz: od 8:00 do 14:00 pod numerem:

33 823 42 80 – Biuro
33 872 87 16 – Oczyszczalnia ścieków

Zgłoszenia realizowane są w ciągu 7 dni roboczych, sytuację wyjątkową  stanową awarie uniemożliwiające odbiór i oczyszczenie ścieków.

Można podpisać umowę ze wszystkimi przewoźnikami, których dane znajdziecie Państwo na stronie Gminy Tomice.