Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 26 sierpnia (piątek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Zygodowice oraz Witanowice – ul. Krakowska (od ul. Pańskiej do ul. Przy Krzyżu).
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 05 lipca (wtorek) w godz. 9.00 – 14.00 w związku z planowanym montażem urządzeń sieciowych, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki – ul. Nadbrzeżna, ul. Słoneczna, ul. Grudki i ul. Widokowa.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zasady postępowania przy podłączaniu domu do kanalizacji sanitarnej

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza. Jednocześnie informuje, iż koszt przyłączenia budynku do sieci sanitarnej w całości pokrywa właściciel posesji co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2.

czytaj więcej »

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 14 czerwca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Na Wzgórzach oraz ul. Jana Pawła II od ul. Słowiańskiej w stronę Graboszyc.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 17 maja (wtorek) w godz. 8.00 – 12.00 w związku z planowaną przyłączem na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota – ul. Św. Anny.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 04 maja (środa) w godz. 8.00 – 15.00 w związku z planowaną pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – od ul. Wierzbowej do ul. Łęgowej.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 19 kwietnia (wtorek) w godz. 8.00 – 12.00 w związku z planowaną przebudową hydrantu, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica Piastowska od cmentarza w stronę szkoły.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 08 kwietnia (piątek) w godz. 8.00 – 13.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica: Jagiellońska, ul. Piastowska od kościoła do ul. Jana Pawła II z przyległymi oraz ul. Kolejowa z przyległymi.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 05 kwietnia (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica: Piastowska (od cmentarza) z ulicami przyległymi.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

Światowy Dzień Wody 2016

dzienwody16a00W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. W tym roku mając na uwadze, że słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie, około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody oraz że 3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach hasło XXIV Światowego Dnia Wody to „WODA i PRACA”.

O obchodach Światowego Dnia Wody można przeczytać >>>tutaj<<<