Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza. Jednocześnie informuje, iż koszt przyłączenia budynku do sieci sanitarnej w całości pokrywa właściciel posesji co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2.

czytaj więcej…

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 14 czerwca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Na Wzgórzach oraz ul. Jana Pawła II od ul. Słowiańskiej w stronę Graboszyc.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 17 maja (wtorek) w godz. 8.00 – 12.00 w związku z planowaną przyłączem na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota – ul. Św. Anny.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 04 maja (środa) w godz. 8.00 – 15.00 w związku z planowaną pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – od ul. Wierzbowej do ul. Łęgowej.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 19 kwietnia (wtorek) w godz. 8.00 – 12.00 w związku z planowaną przebudową hydrantu, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica Piastowska od cmentarza w stronę szkoły.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 08 kwietnia (piątek) w godz. 8.00 – 13.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica: Jagiellońska, ul. Piastowska od kościoła do ul. Jana Pawła II z przyległymi oraz ul. Kolejowa z przyległymi.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 05 kwietnia (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ulica: Piastowska (od cmentarza) z ulicami przyległymi.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

dzienwody16a00W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. W tym roku mając na uwadze, że słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie, około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody oraz że 3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach hasło XXIV Światowego Dnia Wody to „WODA i PRACA”.

O obchodach Światowego Dnia Wody można przeczytać >>>tutaj<<<

wielknanoc16

tel16a00Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach informuje, że w dniach 07.03.2016 r. – 18.03.2016 r. niedostępny będzie numer telefonu do GZK: 823-42-80.

W sprawach bieżących można kontaktować się z Biurem Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach pod nr tel. (33) 823-35-98 w. 18

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes