woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 08 marca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki – ulica: Krótka, Kościelna, (Wadowicka – w kierunku Wikliniarzy), Wikliniarzy, Zacisze.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

gzk15a00Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach informuje, że Gminny Zakład Komunalny świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługę wynosi 40,00 zł brutto, w tym 2,96 zł podatku VAT za 1 m3 ścieków.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 18 lutego (czwartek) w godz. 8.00 – 15.00 w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości  Woźniki.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lutego(poniedziałek) do godz. 14.00 w związku z awarią sieci wodociągowej wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Na Wzgórzach.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego (poniedziałek) oraz jutrzejszym tj. 9 lutego (wtorek) w godz. 7.00 – 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w Woźnikach wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki – ul. Wadowicka od cmentarza w stronę Skawy wraz z przyległymi ulicami: ul. Kościelna, ul. Zacisze, ul. Szkolna, ul. Widokowa, ul. Wikliniarza, ul. Kolejowa oraz nieruchomości przyległe.

workownice15a00Urząd Gminy w Tomicach oferuje do sprzedaży 2 workownice typu DRAIMAD. Workownice służyły do odwadniania osadu nadmiernego i wstępnego powstającego na oczyszczalni ścieków w Radoczy. Oferowane urządzenia (workownice) – 6 – stanowiskowa i 3 – stanowiskowa są wyprodukowane przez firmę TEKNOFANGHI sri ITALY.
czytaj więcej…

gzk_bn2015

gzk15a00Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach informuje, że ustala się dzień 24 grudnia 2015 r. (wigilia) dniem wolnym od pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomicach – za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 26 grudnia 2015 r.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 5 listopada(czwartek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z wymianą elementów przyłączeniowych na ul. Kościelnej w Woźnikach wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźnikach – ul. Kościelna, ul. Cicha, ul. Wadowicka, ul. Wspólna oraz nieruchomości przyległe. Czasowe problemy z dostawą wody mogą również wystąpić 6 listopada (piątek).

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 27 sierpnia (czwartek) do godz. 14.00 z powodu awarii sieci wodociągowej wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota – ul. Świętej Anny i ul. Krzemionka.

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes