Telefony alarmowe

Telefony kontaktowe w razie awarii po godzinie 15.00
  

oczyszczalnia: 506-489-082

wodociągi: 500-135-875