Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tomice
w sezonie 2015/2016

 

1) droga krajowa nr 28 – administrator: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Babica tel. (33) 873-73-28

 

2) drogi powiatowe – administrator: Starostwo Powiatowe w Wadowicach / Powiatowy Zarząd Dróg tel. (33) 873-42-24
– odśnieżający: „BROWAB” Jan Kufel tel. 793-588-415

 

3) drogi gminne – administrator: Gmina Tomice tel. (33) 82-335-98 w. 15

Witanowice, Lgota – odśnieżający: Piotr Świadek tel. 694-162-443
Zygodowice, Woźniki – odśnieżający: Przedsiębiorstwo „HUT-MAR” Paweł Bartel tel. 602-686-166
Radocza – odśnieżający: Kółko Rolnicze w Radoczy Jan Poradzisz tel. 604-393-871
Tomice – odśnieżający: PUH „WODEX” Grzegorz Szafrański tel. 666-141-347