• slider4
  • Slider3
  • Slider2

Strefa klienta

Strefa klienta
Wnioski o podłączenie wody i ścieków, wywóz nieczystości płynnych...

Odczyt wodomierza

Odczyt wodomierza
Nie ma cię w domu ? Podaj odczyty stanu wodomierza korzystając z naszego formularza....

Przerwy w dostawie wody

Przerwy w dostawie wody

Woźniki - 09/05/2022 (przerwa w dostawie wody)...

Trwające awarie i usterki

19.05 - Woźniki...

Nasze obiekty

Nasze obiekty
Gminny Zakład Komunalny zarządza trzema stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków w ...

Jakość wody i ścieków

Jakość wody i ścieków
Parametry badań laboratoryjnych wody, twardość i właściwości wody...