UCHWAŁA NR XXXIX/332/2018 RADY GMINY TOMICE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice (do pobrania)

UCHWAŁA NR XXXIX/332/2018 RADY GMINY TOMICE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice (do pobrania)