Potwierdzenie przyjęcia do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

Potwierdzenie przyjęcia do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego