Potwierdzenie przyjęcia do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego _ kanalizacyjnego

Potwierdzenie przyjęcia do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego _ kanalizacyjnego