Wywóz nieczystości

Wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego (szamba)

Obsługa szamb realizowana jest przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach na podstawie umowy. Umowę można podpisać w siedzibie GZK Tomice.

Mieszkańcy, którzy podpisali umowę, mogą zgłaszać wywóz szamba w godz: od 8:00 do 14:00 pod numerem:

33 823 42 80 – Biuro
33 872 87 16 – Oczyszczalnia ścieków

Można podpisać umowę ze wszystkimi przewoźnikami, których dane znajdziecie Państwo na stronie Gminy Tomice. 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. nastąpiła zmiana cen odbioru ścieków dowożonych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy. Dostawców ścieków obowiązują ceny zgodnie z Uchwałą NR IV/37/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zrzucane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy.

W związku z powyższym, od dnia 1 marca 2019 r. zmianie ulegają ceny usług wywozu nieczystości płynnych realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach i wynosić będą zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Tomice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice wykonywaną przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.