potwierdzenie przyjęcia przyłącza

potwierdzenie przyjęcia przyłącza