Przerwa w dostawie wody w Radoczy

W związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniu 22 października br. nastąpi wyłączenie zasilania i przerwa w zaopatrzeniu w wodę dla miejscowości Radocza, ul. Piastowska od ul. Kwiatowej do ul. JPII z ulicami przyległymi.

Planowana przerwa w dostawie wody będzie w godzinach od 10:00 do godz.: 13:00.

Bezpośredni po zakończeniu prac i w trakcie uruchamiania zasilania może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości i ilości wody.  

Prace serwisowe prowadzimy w celu utrzymywana wysokiej jakości świadczonych usług.

Dziękujemy za wyrozumiałość.