Światowy Dzień Wody 2017

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Hasło XXV Światowego Dnia Wody to „DLACZEGO ŚCIEKI”. Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową. Ścieki to cenny zasób. Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że we wtorek (21.03) w godzinach od 22:00 do 06:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę – ul. Jana Pawła II od sklepu motoryzacyjnego do granicy z Graboszycami. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w dniu 23.02.2017 w nocy z czwartku na piątek (23.02 – 24.02) nie będzie realizowana dostawa wody w Radoczy na ul. Na Wzgórzach od ul. Słowiańskiej oraz do zabudowań zlokalizowanych z lewej strony ul. Jana Pawła II (od strony Tomic). Brak zasilania wody będzie w godzinach od 22:00 do 6:00.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia (czwartek) w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody od godz. 11.00 do czasu usunięcia awarii w miejscowości Radocza na ul. Jana Pawła II (od ul. Słonecznej do granicy z Graboszycami).

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

gzk15a00Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w związku z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tomice i jej jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r. faktury VAT należy wystawiać wg. poniższego wzoru.
czytaj więcej »

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 7 grudnia (środa) w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w godz. 10.00-14.00 w miejscowości Woźniki – ul. Wspólna od remizy OSP do Zygodowic wraz z ul. przyległymi.