Zgłoś stan licznika

Prosimy wypełnić formularz. Aby uniknąć pomyłki, prosimy posłużyć się ostatnią fakturą. Dane odbiorcy, w tym „nr kontrahenta”, znajdują się na fakturze.