Kontakt

KIEROWNIK GZK – Przemysław Karski tel. 506-155-549 tel. 33 823-42-80

1. GZK – BIURO TOMICE  ul. Wadowicka 51 34-100 Tomice poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

tel. 33 823-42-80 e-mail: gzk@tomice.pl e-mail: Biuro – gzk@tomice.pl

2. OBSŁUGA WODOCIĄGU tel. 500-135-875

3. OCZYSZCZALNIA SBR RADOCZA tel. 33 872-87-16

4. OBSŁUGA KANALIZACJI tel. 506-489-082 tel. 797-913-017

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urszula Rogalewska e-mail: iod.gmina@tomice.pl