Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z strpny internetowej www.gzk.tomice.pl

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających ze strony, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Strony (osoby wypełniające formularze kontaktowe).

Pliki Cookies

1. Dla Państwa wygody strona www.gzk.tomice.pl, używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Cookies używają też zewnętrzne serwisy, do których się odwołujemy pokazując
np. filmy. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

3. Strona www.gzk.tomice.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

 • własne pliki cookies – PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a urządzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.  Podstawą działania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR

4. Poziom akceptacji plików Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Blokowanie cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem strony.

Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych stosowanych od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Tomicach  z siedzibą w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, adres e-mail: gzk@tomice.pl, gzktomice@o2.pl,  tel. 33 823 42 80,
 2. We wszystkich kwestiach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Urszulą Rogalewską  za pomocą adresu iod.gmina@tomice.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO jak niżej:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: obsługa informatyczna oraz podmioty upoważnione przepisami prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w celach określonych w pkt. 3 niniejszej informacji będą przetwarzane do czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności, w tym związanych z obsługą: umowy, wniosku (jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od kolejnego roku po roku, w którym wystąpiono z wnioskiem, protokołu (jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od kolejnego roku po roku, w którym podpisano protokół.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach z siedzibą w Tomicach, ul.  Wadowicka 51, 34-100 Tomice przysługują Pani/Panu  następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia i rozpatrzenia przez GZK w Tomicach wniosku / wydania przez GZK w Tomicach protokołu/ przeprowadzenia przez GZK w Tomicach czynności wynikających z obowiązków ustawowych.
 2. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przeprowadzenia przez GZK w Tomicach skutecznych czynności wynikających z obowiązków ustawowych.
 3. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Gminny Zakład Komunalny w Tomicach nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.