Taryfy

Decyzja KR.RZT.70.325.2021
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 23.09.2021 r.
KR.RZT.70.325.2021.pdf (treść decyzji)

Taryfy