Taryfy

Decyzja KR.RET.070.120.2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tomice na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 28.05.2018 r. KR.RET.070.120.20188.pdf (treść decyzji)

Taryfy

Decyzja KR.RET.070.106.2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Usług Komunalnych w Tomicach.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 28.05.2018 r. KR.RET.070.106.20188.pdf (treść decyzji)

Taryfy